Tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tại Đà Lạt. 

    Ngày 28/7/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Chương trình được tổ chức với mục tiêu khích lệ, động viên tinh thần học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số trong ngành phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện tốt; đồng thời là cơ hội để các em được giao lưu, trao đổi trong cộng đồng các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
    Tham gia chương trình sẽ có khoảng 300 học sinh, sinh viên, vận động viên đến từ 26 cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao, du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cùng khách mời đến từ Hội đồng dân tộc Quốc Hội, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Quỹ Tài năng trẻ, Quỹ Vừ A Dính, các vận động viên, nghệ sỹ, doanh nhân là người dân tộc thiểu số…

 


Học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số
sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại Đà Lạt

    Dự kiến, chương trình gặp mặt, giao lưu sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt trong vòng 05 ngày từ ngày 24 đến 28/10/2014 với các hoạt động chính như: hội nghị gặp gỡ, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu dân tộc thiểu số các trường văn hóa, thể thao, du lịch; giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu (xem phim và giao lưu điện ảnh, hội diễn, tham quan và giao lưu với cán bộ chiến sĩ Học viện Lục quân Đà Lạt, ); chương trình biểu diễn nghệ thuật của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số các trường văn hóa nghệ thuật thuộc Bộ; tham quan di tích, danh lam thắng cảnh tại Đà Lạt.
    Chương trình sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với tỉnh Lâm Đồng đăng cai. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng cho các sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt “Đại Ngàn Tây Nguyên”./-

 Các tin khác