Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Lâm Đồng 

    Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Lâm Đồng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015), lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2015… Hoạt động quảng cáo tại các địa bàn trong tỉnh hiện nay diễn ra đa dạng, phức tạp, có nhiều dấu hiệu vi phạm. Qua rà soát, các vi phạm trong quảng cáo chủ yếu là hành vi bảng, biển quảng cáo sai phạm về ngôn ngữ (không có chữ Việt, dùng ngoại ngữ trái quy định); bảng, biển quảng cáo quá hạn, rách nát, mất mỹ quan đô thị; bảng, biển, băng rôn lắp đặt không đúng quy định của Luật Quảng cáo.

    Nhằm chấn chỉnh, đưa hoạt động quảng cáo vào nề nếp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc báo cáo lãnh đạo UBND huyện, thành phố để có kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện sai phạm, lập biên bản và đề xuất xử lý nghiêm theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, kiên quyết loại trừ các trường hợp quảng cáo trái luật, không đảm bảo mỹ quan đô thị. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã giao Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với các Phòng Văn hoá và Thông tin tiến hành thanh kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quảng cáo tại địa phương.

 Các tin khác