Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 

    Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014 của ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng, vào ngày 18/6/2014, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của toàn ngành. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, ban; thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh.
    Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành 6 tháng đầu năm 2014 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2014, ngành Văn hóa Thể thao & Du lịch đã triển khai và thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã được tổ chức kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và thưởng thức văn hóa của nhân dân. Đặc biệt là tham mưu triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chiến lược, Kế hoạch, Đề án, Dự án liên quan đến ngành. Theo đó, về cơ bản, 6 tháng đầu năm 2014 Sở đã tập trung thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, cụ thể như:
    - 6 tháng đầu năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng đã tập trung triển khai tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tích cực tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản quan trọng, đồng thời ban hành trên 1.300 văn bản các loại. Việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai ngay từ đầu năm với các kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể. 
    - Về văn hóa: Tích cực triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên lĩnh vực văn hóa; tham mưu UBND tỉnh đề án đặt tên đường Thị trấn Mađagoui - Huyện Đạ Huoai; tiếp tục triển khai phát động xây dựng mẫu phác thảo tượng đài kháng chiến của quân và dân Khu VI tại huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức thành công cuộc thi viết Tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, hấp dẫn, sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Các chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách mời và du khách trong và ngoài nước. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh và lưu diễn trong tỉnh phục vụ nhân dân, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 và khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt; chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014; Lễ hội thác Pongour Rằm Tháng giêng; Lễ hội Văn hóa Miền Đông Đà Lạt - 2014; Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương - Đền thờ Âu Lạc tỉnh Lâm Đồng 2014; Lễ hội Văn hóa Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII-2014; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm và các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ khách du lịch trong dịp hè 2014...)

 

    Triển khai kế hoạch tổ chức chiếu bóng phục vụ nhân dân kết hợp công tác tuyên truyền các hoạt động của ngành. Tổ chức thành công 5 tuần phim, đợt phim chào mừng các ngày lễ lớn. Đội chiếu bóng lưu động thực hiện 295 buổi chiếu thu hút 47.640 người xem, rạp 3 tháng 4 đã tổ chức 160 buổi chiếu phim truyện thu hút 11.500 lượt khán giả.
Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách mới và sách chuyên đề nhân các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chuyên đề Biển đảo Việt Nam. Tham gia tổ chức nhiều hoạt động như Ngày Thơ Việt Nam - Rằm Tháng giêng, hội báo Xuân Giáp Ngọ 2014, dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng BMGF-Vn”, ngày hội đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và tổ chức các đợt tuyên truyền, giới thiệu sách chủ đề 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại huyện Lâm Hà, huyện Cát Tiên.
     Công tác tuyên truyền được tập trung triển khai từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở theo các chủ đề trọng tâm của năm 2014, tập trung tuyên truyền triển khai kế hoạch thực hiện kinh tế - xã hội địa phương năm 2014, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng và quy định mới của pháp luật. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động theo từng chủ đề nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương và đất nước. 
    - Về di sản văn hóa: Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động quản lý, khai thác di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh cho phép trùng tu khẩn cấp một số hạng mục của di tích trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; xây dựng hồ sơ di tích quốc gia hạng đặc biệt đối với di tích khảo cổ Cát Tiên; tổ chức hội thảo “Văn hóa và phát triển du lịch ở Tây Nguyên” tại Đà Lạt. Triển khai đảm bảo tiến độ các dự án, đề án về bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vậy thể và phi vật thể trên địa bàn (phục dựng lễ hội Bok Chu Bur tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng; trùng tu di tích Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt và sưu tầm hiện vật của di tích trên nhiều tỉnh, thành phố; đầu tư khôi phục di tích lịch sử Khu VI - Cát Tiên và nghiệm thu các hiện vật vũ khí thô sơ được phục dựng tại huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận; đề án “xây dựng mô hình Làng nghề truyền thống, làng văn hóa kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc gắn với du lịch tỉnh Lâm Đồng tại huyện Đức Trọng”; đầu tư bảo tồn làng truyền thống dân tộc K’ho buôn K’Nớ, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương; kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng tại huyện Đức Trọng; đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng năm 2014…)
    Bảo tàng Lâm Đồng đón 23.108 lượt khách đến tham quan nghiên cứu bảo tàng tỉnh, trong đó có 950 lượt khách quốc tế. Tích cực thực hiện nhiều triển lãm chuyên đề trong đó có triển lãm lưu động chuyên đề “một số tư liệu, hình ảnh về 2 quần đảo Trường Sao, Hoàng Sa của Việt Nam”. Ban Quản lý di tích Cát Tiên tiếp tục các biện pháp nghiên cứu, bảo tồn di tích, thường xuyên mở cửa đón tiếp du khách tham quan với 700 lượt khách.
    - Về xây dựng đời sống văn hóa và gia đình: Triển khai có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình liên quan đến lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình năm 2014. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2014, ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014. Các nhiệm vụ lĩnh vực của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt và vượt kế hoạch đề ra: chỉ tiêu xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa; khu dân cư (thôn, buôn, tổ dân phố) văn hóa đến nay đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra; chỉ tiêu xây dựng danh hiệu xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa (Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị) đảm bảo chỉ tiêu của 6 tháng đầu năm so với kế hoạch trong năm 2014 đề ra. Đẩy mạnh việc triển khai Đề án Nông thôn mới năm 2014.
    - Về thể dục thể thao: Tiếp tục triển khai các kế hoạch, đề án mang tính chiến lược về thể dục thể thao đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vận động viên tỉnh Lâm Đồng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công 7 giải thi đấu thể thao lớn cấp quốc gia, quốc tế (Quần vợt quốc tế Davis Cup vòng 1 và vòng 2 nhóm II khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2014; Giải Đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2014; Giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải Báo Tiền Phong lần thứ 55 – 2014; Giải Cờ vua hạng nhất toàn quốc; Giải Đua xe đạp Cúp truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 26; Giải Thể dục Thể hình các CLB toàn quốc và giải Quần vợt Thanh thiếu niên Miền Trung – Tây nguyên năm 2014 và giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2014) và tổ chức thành công trên 20 giải thể thao cấp tỉnh. Thể thao thành tích cao đạt 68 huy chương các loại (19 HCV, 18 HCB và 31 HCĐ); đạt 62% kế hoạch năm 2014, được phong cấp 1 kiện tướng, 2 dự bị kiện tướng và 2 cấp I quốc gia. Phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 11 giải truyền thống hàng năm của tỉnh với 8 môn; Phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức Liên hoan Thể dục dưỡng sinh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ I năm 2014 tại thành phố Đà Lạt; Phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức các giải thi đấu thể thao phong trào trên địa bàn. 
    - Về du lịch: Tập trung công tác triển khai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên Đà Lạt với hàng chục sự kiện, lễ hội thu hút động đảo du khách và người dân tham gia (Lễ hội Pongour Rằm tháng giêng 2014, Lễ hội Tình Yêu 2014; Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày hội văn hóa du lịch Miền Đông - Đà Lạt 2014; Giải Việt dã toàn quốc và marathon Báo Tiền phong; trại sáng tác nhiếp ảnh Đại ngàn Tây Nguyên; tour du lịch “Trồng cây lưu dấu, góp xanh đại ngàn” gắn với Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần VIII - năm 2014, Liên hoan hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2014...). Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch dịch vụ: và chuẩn bị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết.Chỉ đạo đôn đốc doanh nghiệp tập trung triển khai các giải pháp thu hút khách đến Lâm Đồng. Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch. Tổ chức thẩm định mới và thẩm định lại cho 160 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; cấp 05 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, 10 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; xác nhận kinh doanh lữ hành nội địa cho 07 doanh nghiệp mới. 6 tháng đầu năm 2014, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 2.300.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 130.200 lượt khách và khách nội địa ước đạt 2.169.800 lượt.
    - Tập trung công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành Luật Quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; đã tiến hành thanh, kiểm tra 175 lượt cơ sở, phát hiện 72 vụ vi phạm và đã phạt tiền 1vụ, với số tiền là 40.000.000 đồng.
    Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kế hoạch tài chính; cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... đều được lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời và có hiệu quả.
    Hội nghị cũng xác định một số tồn tại cần sớm khắc phục của ngành như: Tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án du lịch vẫn còn chậm ảnh hưởng đến chiến lược phát triển sản phẩm và thu hút khách của địa phương. Sản phẩm, dịch vụ du lịch tuy có chuyển biến, song nhìn chung chưa đủ sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách; công tác quảng bá thu hút khách của các doanh nghiệp du lịch còn kém. Hoạt động của nhiều đơn vị thuộc Sở và một số địa phương vẫn còn khó khăn do chưa được đầu tư đầy đủ các thiết chế văn hóa – thể thao, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.
    Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2014 đã được giao. Trong đó, tập trung cho việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng lần V - năm 2014, Festival cồng chiêng quốc tế lần II – năm 2014, ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên lần thứ I – 2014 và các ngày lễ lớn khác trong năm. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCHTW Đảng “Về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Thành lập đoàn vận động viên tham gia thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII – 2014.

 Các tin khác