Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo 
Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo. Nghị định gồm 5 chương, 86 điều: chương 1, những quy định chung; chương 2, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; chương 3, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; chương 4, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương 5, Điều khoản thi hành. Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định tại Nghị định này bao gồm: vi phạm trong lĩnh vực văn hoá; vi phạm trong lĩnh vực thể thao; vi phạm trong lĩnh vực du lịch; vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo. Hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khác để xử phạt.
Về mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại chương 4 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 2 lần đối với cá nhân.
Theo đó, thanh tra viên văn hoá, thể thao và du lịch có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500.000 đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt là 500.000 đồng.
Chánh Thanh tra Sở văn hoá, thể thao và du lịch có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phạt tiền đến mức 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt là 25.000.000 đồng và 50.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 2 Nghị định này.
Chánh Thanh tra Bộ văn hoá, thể thao và du lịch có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phạt tiền đến mức 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo…
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ văn hoá, thể thao và du lịch có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phạt tiền đến mức 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo…
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo xảy ra trước ngày 01/7/2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.
Toàn văn Nghị định, tải về tại đây./-

 Các tin khác