Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai công tác năm 2014 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

    Sáng ngày 23/01/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai công tác của ngành năm 2014 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.
    Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hà Phước Toản – UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Đoàn Văn Việt – UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nguyên lãnh đạo Ngành VHTTDL qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, lãnh đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTT của các huyện, thành phố…

 


Ông Đoàn Văn Việt – UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao
Huân chươngLao động hạng Nhì cho Sở VHTTDL Lâm Đồng. Ảnh: VT
 

    Có thể nói, năm 2013 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của tập thể CBCCVC, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể là:
    * Lĩnh vực văn hóa, gia đình:  Triển khai, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn; các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa được ổn định, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, tạo không khí vui tươi phấn khởi, phục vụ nhân dân đón tết, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Đặc biệt là tổ chức thành công Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 và chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2014 - Tây Nguyên – Đà Lạt.
     Hoạt động sự nghiệp về văn hóa tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, nhiều hoạt động phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt trong năm với nhiều chủ đề thiết thực và hiệu quả, góp phần hoàn thành hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố và hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm. Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng được triển khai đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân. Hoạt động thư viện tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đáp ứng văn hóa đọc ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng Internet công cộng đối với hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm đa dạng hóa, hiện đại hóa phương pháp truy cập, tiếp cận thông tin cho người dân.
    Công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm triển khai hiệu quả. Các dự án về bảo tồn di sản được quan tâm triển khai. Bảo tàng tỉnh và Di tích khảo cổ Cát Tiên đã được quan tâm quản lý, khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả.
    Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cộng đồng dân cư.  Các nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là chỉ tiêu xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa; xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa vượt kế hoạch năm 2013; chỉ tiêu xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa đến nay đã vượt chỉ tiêu đến năm 2015 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX.
    Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai thường xuyên, tập trung phát huy và mở rộng mô hình điểm thuộc lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tham mưu triển khai thiết thực và có hiệu quả các hoạt động Năm Gia đình Việt Nam  2013 trên địa bàn.
    * Lĩnh vực thể dục thể thao: Công tác quản lý nhà nước về thể dục - thể thao trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, hoạt động ngày càng ổn định và đi vào nề nếp. Thể thao quần chúng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra: các chỉ tiêu về gia đình thể thao, số người tập luyện TDTT tăng so với năm trước. Cấp tỉnh cũng như cấp huyện đã hoàn thành cơ bản việc tổ chức các giải thể thao đề ra theo kế hoạch. Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Lần thứ VII - năm 2013. Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt kết quả tốt với các thành tích nổi bật. Số huy chương đạt được 172% chỉ tiêu. Hoạt động thể thao được phát triển rộng khắp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân theo tinh thần cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
    * Lĩnh vực Du lịch: Du lịch của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đón 4,2 triệu lượt khách. Doanh thu xã hội và ngày lưu trú bình quân tăng. Công tác quản lý nhà nước về du lịch triển khai tốt. Cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch ngày càng được củng cố, tăng cao cả về chất lượng lẫn số lượng. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động phong phú và đem lại hiệu quả nhất định. Đã huy động được toàn ngành tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 tại Lâm Đồng. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động trong chiến lược đầu tư, kinh doanh của mình nhằm thu hút du khách. Hiệp hội Du lịch đã có sự phối hợp tốt với cơ quan quản lý nhà nước, triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả cho doanh nghiệp hội viên. Đội ngũ nguồn nhân lực du lịch cũng được nâng cao về chất lượng thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết với các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

 


Ông Hà Phước Toản – UVBTVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy  trao Cờ Thi đua
 của Bộ VHTTDL cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Đà Lạt. Ảnh: VT

    Bên cạnh đó công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới và đã tiến hành thanh tra hành chính 6 đơn vị; kiểm tra 518 lượt cơ sở, phát hiện 134 vụ vi phạm, xử phạt 23 vụ, yêu cầu 111 cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật, tịch thu 282 băng đĩa trái phép, buộc tháo gỡ 3 biển hiệu, 4 băng rôn, phạt 136,5 triệu đồng. Công tác Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao, Thiết chế văn hóa tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 cũng đang được tiến hành…

 


Ông Đoàn Văn Việt – UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.M.Linh

    Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2014 ngành VHTTDL Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện “đưa văn hóa, thông tin về cơ sở”; nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới; đổi mới các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của đông đảo các tâng lớp nhân dân; bảo tồn, phát huy các gía trị văn hóa truyền thống; Xây dựng lực lượng vận động viên tham gia tốt các hoạt động tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; đồng thời tập trung các nguồn lực để tổ chức thành công các sự kiện thuộc Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt…
    Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác triển khai nhiệm vụ năm 2014, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đoàn Văn Việt - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở VHTTDL Lâm Đồng. Dịp này, còn có 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ VHTTDL; 7 tập thể và 3 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL; 6 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 51 tập thể và 218 cá nhân nhận giấy khen của Sở VHTTDL.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 


   Bà Nguyễn Thị Nguyên – Phó giám đốc Sở VHTTDL báo cáo kết quả
     của ngành năm 2013. Ảnh: T.M.Linh

      


      Ông Vũ Văn Quang - Bí Thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở VHTTDL 
        báo cáo hành tích của ngành trong 5 năm (2008-2013). Ảnh: T.M.Linh

 


Bà Võ Thị Khiết - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
công bố Quyết định của Chủ tịch nước v/v tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
cho Sở VHTTDL Lâm Đồng. Ảnh: VT


Ông Đoàn Văn Việt – UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 trao Bằng khen cho các tập thể lao động xuất sắc. Ảnh: T.M.Linh

 


Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó giám đốc Sở VHTTDL
triển khai một số nhiệm vụ của ngành năm 2014. Ảnh: T.M.Linh

 


Ông Nguyễn Văn Hương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL
phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: VT

                                                                                              

 Các tin khác