Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - Một năm nhìn lại 

    Năm 2015- năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương. Năm 2015 đi qua, đánh dấu một năm đầy nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Năm qua, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch gặt hái được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều khởi sắc, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, tạo động lực cho ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
    


(Ảnh Internet)

    Các chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật luôn được đầu tư, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trọng đại của tỉnh. Tổ chức trên 30 chương trình, sự kiện phục vụ nhân dân và khách du lịch; tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt; Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và du khách gần xa. 
 
   Công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã được triển khai thực hiện tốt từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư.
Thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển, các chỉ tiêu về gia đình thể thao, số người tập luyện thể dục đều tăng so với năm trước và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật; đăng cai và tổ chức thành công 09 giải quốc gia, quốc tế và khu vực; Tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 30 giải truyền thống cấp tỉnh. Số Huy chương đạt được trong năm là 199 huy chương, vượt 53% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

    Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2015, Lâm Đồng đón 5,1 triệu lượt khách, khách qua lưu trú 3,3 triệu lượt; doanh  thu xã hội và ngày lưu trú bình quân tăng; cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, phát triển. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động phong phú và mang lại hiệu quả nhất định. Một số doanh nghiệp đã chủ động trong chiến lược đầu tư, kinh doanh, hình thành các sản phẩm du lịch mới theo mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
    
    Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được tiến hành thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. Kết quả trên 98% hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, được tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.
Bên cạnh những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu; phương tiện chuyên dùng, trang thiết bị phục vụ chưa được đầu tư đồng bộ; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao chưa mạnh; nguồn nhân lực trong ngành thiếu tính ổn định; công tác trùng tu, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa thật sự bền vững; phong trào thể dục thể thao phát triển chưa đồng đều, đặc biệt là ở vùng  sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án du lịch còn chậm, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển sản phẩm du lịch và thu hút khách của địa phương. 
    
    Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cần tập trung thực hiện, đó là:
    Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. Đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà nước; thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tăng thẩm quyền, phân cấp về cơ sở; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ hành chính công. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoàn thành và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, dự án do ngành làm chủ đầu tư.

    Lĩnh vực Văn hóa - Gia đình: Tiếp tục triển khai các đề án, chiến lược về Văn hóa, như: Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2015 - 2020; Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án học tập suốt đời tại các nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ giai đoạn 2014 - 2020; Đề án đưa văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020; kế hoạch phát triển văn hóa dân tộc đến năm 2020. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời; xây dựng Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phục vụ cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp,  kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tiêu biểu của Trung ương và địa phương trong năm 2016. 

    Quản lý và khai thác tốt các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành đưa vào khai thác dự án di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu 6 - Cát Tiên; dự án tu bổ, phục dựng Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt; triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo di tích khảo cổ Cát Tiên; dự án bảo tồn làng truyền thống Đưng K’nớ - Lạc Dương; xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.
    
    Hoàn thành và triển khai quy hoạch: Phát triển sự nghiệp văn hóa đến năm 2020; quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. 
    Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực và bền vững. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

    Lĩnh vực Thể dục Thể thao: Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020; chú trọng triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các trang thiết bị tập luyện và thi đấu các môn thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao. Đăng cai một số giải khu vực, quốc gia mà địa phương có thế mạnh, nâng cao thành tích thể thao. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của các Hội, Liên đoàn thể thao hoạt động có hiệu quả.

    Lĩnh vực Du lịch:  Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển du lịch quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030; chuẩn bị nội dung Tổng kết Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và xây dựng, đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục triển khai Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở lưu trú du lịch Lâm Đồng.
    Tăng cường công tác liên kết, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức, nhằm thu hút khách du lịch, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
    
    Từ những kết quả mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm qua, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2016, chúng ta hy vọng và tin tưởng: Năm mới Bính Thân 2016, sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế và phát triển ổn định xã hội; tiếp tục đẩy mạnh “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

 Các tin khác