Kết quả công tác thanh tra Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng năm 2013 
Năm 2013, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng đã tiến hành 6 cuộc thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng, tăng 3 cuộc so với năm 2012 và 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Bảo Tàng tỉnh; phối hợp với Thanh tra Bộ VHTT&DL tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú  của các cơ sở lưu trú du lịch (từ 3 đến 5 sao) trên địa bàn thành phố Đà Lạt; kiểm tra 518 lượt cơ sở và giám sát hàng chục giải TDTT của tỉnh; phát hiện trên 134 vụ vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Thanh tra Sở, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước. Thanh tra Sở đã yêu cầu 111 cơ sở, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phạt tiền 23 vụ, với tổng số tiền là 136, 5 triệu đồng, tăng 27,5 triệu đồng so với năm 2012; tịch thu 282 đĩa thuộc loại in, nhân bản lậu, không dán nhãn theo quy định; buộc cơ sở tự tháo gỡ 3 bảng hiệu, 4 băng rôn vi phạm. Tiếp 6 lượt công dân và tiếp nhận 9 đơn; Thanh tra Sở đã giải quyết dứt điểm 5 đơn thuộc thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao uy tín của Ngành.

 Các tin khác