Kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng 

     Trong những năm qua, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng đã không ngừng phát huy thế mạnh của loại hình ca – múa – nhạc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm để dàn dựng mới các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa; tham gia hội diễn các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; đóng góp lớn cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại địa phương. Tuy nhiên, nền nghệ thuật dân tộc nói chung và âm nhạc dân tộc bản địa nói riêng đang gánh chịu sự tác động mạnh mẽ bởi cơ chế thị trường, âm nhạc truyền thống bản địa đang dần mai một bản sắc, vắng bóng người nghe và xem. Nhiều giá trị dân gian đang ngày một phai mờ, dẫn đến việc bảo tồn và phát huy ca múa nhạc truyền thống bản địa gặp nhiều khó khăn, bất cập. Việc xã hội hóa những chương trình văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thu hút được đông đảo công chúng quan tâm thực sự. Kinh phí đầu tư cho phát triển Đoàn còn nhiều hạn chế.
    Từ đó, đặt ra sự cần thiết phải có một Hội thảo để tìm giải pháp xây dựng và phát triển Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng trong thời gian tới là việc làm cần thiết nhằm tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, mang lại luồn gió mới cho âm nhạc bản địa Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.

 


Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
thăm Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng. Ảnh: Tư liệu

    Ngày 12/5/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 33 về việc tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng. Nội dung hội thảo sẽ chú trọng vào việc bảo tồn, khai thác bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa để làm mới các chương trình hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật; xã hội hóa hoạt động âm nhạc chính là đưa âm nhạc có giá trị đến với công chúng, điều này bảo đảm cho tính định hướng của chương trình có chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao, đúng luật. Xã hội hóa càng mạnh, tính định hướng càng phải được thể hiện rõ nét.
Hội thảo dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2014 với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong ngành, xem toàn văn kế hoạch tổ chức hội thảo tại đây./-

 

 Các tin khác