Hội thảo Nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

     Sáng ngày 16/12/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tham dự và chủ trì hội thảo có bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VHTT&DL, ông Vũ Văn Quang – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, ông Phan Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Liên đoàn Lao động, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh…

 
Quang cảnh Hội thảo

   

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VHTTDL đã nhấn mạnh vài trò và ý nghĩa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 
Ông Phan Hoàng Anh - Phó Chủ tịch TTUBMTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận tại Hội thảo

    

    Tại Hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu đại diện các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương, như: Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh; Kinh nghiệm trong việc triển khai phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và việc sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa; Công tác triển khai lồng ghép xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa” gắn với gắn với xây dựng nông thôn mới; Một số mô hình và cách làm hay trong xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm từ lý luận cho đến thực tiễn triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở cơ sở.

    Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội thảo, trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng cũng sẽ lần lượt đăng tải các tham luận của hội thảo trên trang thông tin điện tử này để quý đọc giả nghiên cứu thêm./-

 Các tin khác