Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch Cụm thi đua Tây Nguyên năm 2016 

    Ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum - Cụm trưởng cụm thi đua Tây Nguyên, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên tại Bảo Tàng tỉnh Kon Tum.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; đại diện  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum; Ban Văn hoa - Xã hội, HĐND tỉnh Kon Tum; cùng đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Gia Lai.
Trong năm 2016, tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh Tây Nguyên, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng, chính quyền địa phương đề ra.

    Hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...; Công tác bảo tồn phát huy các di sản văn hóa được quan tâm. Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục có nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là thể thao thành tích cao. Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch phát triển ổn định.

    Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2016; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phong trào thi đua cũng như trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương, qua đó rút ra những bài học thiết thực, phù hợp để triển khai công tác đạt chất lượng cao hơn trong những năm tiếp theo. Phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2017”; ký kết giao ước thi đua năm 2017 với 7 nội dung chính; đồng thời kêu gọi toàn thể CB,CC,VC,NLĐ trong toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác, đưa sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch các tỉnh Tây Nguyên phát triển ngày càng bền vững, góp phần vào nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

    Các đơn vị trong Cụm đã bình xét đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, Đăk Lăk; tặng Bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Đăk Nông.
Với hình thức luân phiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai sẽ làm Cụm trưởng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2017.

Hình ảnh hội nghị:
 


Toàn cảnh hội nghị
 


Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây nguyên kí kết giao ước thi đua năm 2017

 


Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Komtum chuyển giao cờ luân lưu làm cụm trưởng cum thi đua Tây Nguyên năm 2017 cho Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai

 Các tin khác