Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng 


            Ngày 16/7/2014, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng bộ Sở. Tham dự hội nghị có toàn thể các đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.Đồng chí Vũ Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả hoạt động
của Đảng bộ Sở trong 6 tháng đầu năm 2014 (ảnh Văn Bằng)

            Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ Sở trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, nhiều nhiệm vụ của năm đã cơ bản hoàn thành, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt 50% kế hoạch năm. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra như: việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch, Đề án, Dự án của các cấp ủy Đảng, của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh; tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt; chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2014; các dự án đầu tư và xây dựng quy hoạch của ngành... 


Đảng viên chi bộ tham dự hội nghị (ảnh Văn Bằng)

            Trong công tác Đảng, Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể triển khai sinh hoạt đúng quy định, tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng, hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, hội nghị sơ kết 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Đảng ủy cũng đã tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng với 6 đảng viên được kết nạp mới, tham gia 1 đợt bồi dưỡng đảng viên mới, 1 đợt bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng. Đảng ủy còn quan tâm tổ chức 1 lớp tập huấn cho các chi bộ trong công tác kiểm tra Đảng, lập và theo dõi hồ sơ đảng vụ đúng quy định. Trong phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn thể Đảng bộ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành kết hợp với các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy đã đề ra từ đầu năm 2014, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và chuẩn bị cho công tác tiến hành đại hội đảng các cấp vào năm 2015.
            Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng đã tiến hành báo cáo kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kiểm tra đảng 6 tháng cuối năm 2014 đối với các chi bộ và đảng ủy viên./-

 Các tin khác