Hội nghị giao ban thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2014 

    Nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp của 2 ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Công an tỉnh tỉnh Lâm Đồng, ngày 03/10/2014, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và công an tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014.
    Đồng chủ trì hội thảo có đồng chí Vũ Văn Quang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trương Minh Hương – Phó Giám đốc công an tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hai cơ quan và một số cơ quan thông tấn tại địa phương.

 


Đồng chí Vũ Văn Quang – Phó GĐ Sở VHTTDL phát biểu khai mạc hội nghị

    Trước đó, ngày 28/11/2012 lãnh đạo 2 cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp giữa 2 ngành. Thông qua đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 2 ngành đã xây dựng kế hoạch (cấp phòng thuộc 2 cơ quan) hoặc quy chế phối hợp (cấp huyện, thành phố trong tỉnh) để triển khai chi tiết, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết. Năm 2013, 2 ngành cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai quy chế nhằm đánh giá kết quả triển khai qua 1 năm thực hiện và tiếp tục trao đổi đề xuất các vấn đề liên quan cần tiếp tục quan tâm triển khai.
    Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện quy chế trong năm vừa qua; đồng thời bàn bạc, trao đổi các giải pháp, phương pháp tiếp tục phối hợp triển khai trong thời gian tới nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của cả 2 ngành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.
 


Đồng chí Trương Minh Hương – Phó GĐ Công an tỉnh
 phát biểu về kết quả phối hợp giữa hai ngành

    Theo đánh giá, hai ngành đã phối hợp tốt trong công tác tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh; đồng thời phối hợp quản lý tốt các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản, công tác quản lý Nhà nước cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh về văn hóa, thể thao, du lịch đã được thực hiện tốt, quản lý chặt chẽ, không để nảy sinh các vụ việc vi phạm pháp luật phức tạp, nổi cộm. Hai ngành cũng đã cùng phối hợp triển khai tốt dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lưu trú du lịch.
 


Toàn cảnh hội nghị

    Đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tích cực đóng góp, trao đổi để đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện quy chế nhằm hướng đến mục tiêu ổn định trật trự an toàn xã hội đồng thời xây dựng môi trường văn hóa, kinh doanh dịch vụ du lịch lành mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, 2 ngành sẽ chú trọng xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm 2014 – 2015, đặc biệt là các sự kiện còn lại thuộc chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt. Bên cạnh đó, 2 ngành sẽ nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA, ngày 08/8/2014 của Bộ VHTTDL và Bộ Công an về việc “Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 – 2018”.

 Các tin khác