Hội nghị cán bộ, công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 

     Chiều ngày 20/02/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở năm 2013. Về dự Hội nghị có gần 50 cán bộ công chức trong toàn cơ quan. Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2013; báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ của cơ quan năm 2013; công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014.
 


Quang cảnh Hội nghị

    Trong năm qua, tập thể CBCC Văn phòng Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, như: Tham mưu sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, duy trì thường xuyên, ổn định các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Sở tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phát triển sự nghiệp của ngành. Tổ chức Công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, phong trào văn thể mỹ có bước phát triển vượt bậc, góp phần mang lại sự đoàn kết gắn bó trong toàn thể CBCC góp phần cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2014. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa sâu. Công tác tham mưu còn chậm, thiếu chủ động sáng tạo. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và các huyện, thành phố chưa đầy đủ, kịp thời.
 


Đ/c Nguyễn Văn Hương, TUV - Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Hương, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở VHTT&DL đã tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và đánh giá cao những thành quả đạt được trong năm 2013 và khẳng định toàn thể CBCC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch Bộ VHTT&DL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho  ngành VHTT&DL năm 2014.
    Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ công chức đã bầu Ban Thanh tra nhân dân (Nhiệm kỳ 2014-2015), biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết với các chỉ tiêu lớn như: Phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu chung của ngành, trong đó đặc biệt cần tổ chức tốt các sự kiện chính trị lớn trong năm, tập trung các nguồn lực để đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thuộc Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, Xây dựng lực lượng vận động viên tham gia tốt các hoạt động tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014,... phấn đấu 100% gia đình CBCC đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% CBCC hoàn thành nhiệm vụ được giao, 100% nữ CNCC được nhận danh hiệu “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”, 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 


  Đ/c Trần Mạnh Linh – Chánh Văn phòng Sở báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn
của cơ quan năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

 


      Đ/c Trần Đức Hải, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ TDTT – Chủ tịch công đoàn Văn phòng Sở
 báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2013

 


 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chánh Văn phòng Sở
   báo cáo công tác tài chính năm 2013
                 


Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng Ban Thanh tra
nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2013


Đ/c Vũ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị      


Các cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2013

 


Các cá nhân xuất sắc năm 2013 được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở

           
 


 Các đơn vị xuất sắc được tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2013

  


Các cá nhân được tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2013

 

 


Các Công đoàn viên xuất sắc năm 2013 được trao tặng
Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh

 Các tin khác