Hội Nghị ký kết giao ước thi đua năm 2014 cụm V Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 10 tỉnh Tây Nguyên – Đông Nam bộ 
    Ngày 15 và 16/4/2014, tại thành phố Đà Lạt, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng - Cụm trưởng Cụm V Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 10 tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2014. Về dự hội nghị có cán bộ, công chức Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm 5 tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông) và 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh). 
    Hội nghị đã thống nhất thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2014; Theo đó, cán bộ, công chức thanh tra trong cụm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2014 đã được Giám đốc Sở phê duyệt; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng ngừa đấu tranh chống lại hành vi tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác; thực hiện tốt sự phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ra sức tu dưỡng rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hướng tới xây dựng người cán bộ thanh tra văn hoá kiểu mẫu trong ngành VH, TT& DL. Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu thi đua đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch năm 2014 của Cụm V gồm:  2 Cờ thi đua, 14 Bằng khen của Bộ cho tập thể, cá nhân; 10 Giấy khen của Thanh tra Bộ cho các tập thể, cá nhân trong cụm./-

 Các tin khác