Hướng dẫn về việc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
    Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về trò chơi điện tử (không kết nối mạng internet và không phải là trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài), từng bước chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 488/HD-SVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2016 về việc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
    Nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 488/HD-SVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2016 như sau:
    I. Phạm vi và đối tượng thực hiện 
    - Văn bản này hướng dẫn việc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử là hàng hóa, máy, trang thiết bị (băng đĩa, linh kiện, đầu máy, thiết bị phát) có nội dung, hình ảnh hoặc cài đặt sẵn nội dung trò chơi điện tử, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trừ trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài).
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử (hoặc đăng ký kinh doanh các ngành nghề khác có kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ Hướng dẫn này để thực hiện đúng quy định pháp luật.
    II. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử
    Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
    1. Có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.
    2. Máy trò chơi điện tử phải có xuất xứ hàng hóa (nước sản xuất, hóa đơn máy trò chơi điện tử do đơn vị có chức năng xuất nhập khẩu văn hóa phẩm phát hành); bảo đảm chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.
    3. Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.
    4. Trang thiết bị máy trò chơi điện tử phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao nơi nhập khẩu xác nhận nội dung văn hóa phẩm được phép nhập khẩu và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát (theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
    5. Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. 
    6. Thể lệ trò chơi theo hình thức trả thưởng cho người chơi trò chơi điện tử phải được tính bằng cách tích điểm, cộng thưởng thêm số lượt chơi, thời gian chơi; số thưởng này được hủy ngay sau khi người chơi kết thúc lần chơi đó; phần thưởng trò chơi mang lại nếu quy đổi hoặc trúng thưởng chỉ là hiện vật có giá trị nhỏ mang tính động viên, khích lệ tinh thần (như đồ chơi trẻ em, thú bông, bánh kẹo…).
    Không được trả thưởng sau cuộc chơi bằng xu, xèng, thẻ, tiền, hiện vật hoặc bất kỳ hình thức nào tương tự cho các lần chơi sau; không được chuyển nhượng (mua – bán) lượt chơi trúng thưởng hoặc các hình thức tương tự cho người khác. 
    III. Thủ tục thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử
    1. Quy định hồ sơ: 
    - Đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử (theo mẫu) có xác nhận của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố.
    - Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử (kể cả kinh doanh ngành, nghề khác có kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử).
    - Giấy xác nhận nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu. 
    - Hóa đơn, chứng từ máy trò chơi điện tử (do đơn vị có chức năng xuất nhập khẩu văn hóa phẩm phát hành).
    - Thể lệ trò chơi (có ý kiến của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thành phố).
    2. Quy trình thực hiện:
    - Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử.
    - Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét hồ sơ hợp lệ sẽ thành lập Đoàn thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử tại địa điểm kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định (khi đã đáp ứng đủ điều kiện và đảm bảo quy định).
    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân về việc phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử.
     IV. Tổ chức thực hiện
    1. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố:
    - Quán triệt các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử và các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 
    - Rà soát các điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn, hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử thực hiện thủ tục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử trước khi tổ chức kinh doanh.
    - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử; phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi: Lợi dụng trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc, ăn thua bằng tiền; các cơ sở kinh doanh không phép, không thực hiện dán tem kiểm duyệt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kinh doanh không đúng nội dung, địa điểm ghi trong giấy phép.
    - Chủ động theo dõi, giám sát phương thức hoạt động, thời gian hoạt động, các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự… tại các cơ sở kinh doanh để báo cáo kịp thời hoặc đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
    - Xác nhận Đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử và thẩm định, có ý kiến đối với với Thể lệ trò chơi của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn trước khi tổ chức, cá nhân đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem kiểm soát máy trò chơi điện tử.
    - Định kỳ báo cáo nội dung quản lý hoạt động trò chơi điện tử trên địa bàn trong báo cáo tháng/quý/năm của đơn vị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
    2. Các chủ cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử:
    - Phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử và các quy định, hướng dẫn tại văn bản này. 
    - Niêm yết công khai nội quy (quy chế) hoạt động tại khu vực kinh doanh trò chơi điện tử, bao gồm các điều cấm quy định tại Điều 3, Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày  06  tháng  11  năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
    - Phải có hướng dẫn cách chơi, thể lệ chơi niêm yết trên từng loại máy (hướng dẫn bằng tiếng Việt nếu nội quy, thể lệ chơi bằng tiếng nước ngoài).
(Tìm hiểu chi tiết tại đây: http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sovhttdl/vanbanchdh/Pages/chitiet.aspx?IDt=273&ListId=CA1F9B23-55AF-421E-B98C-A77BB433ED50&Source=/vi-VN/a/sovhttdl/vanbanchdh/Pages/default.aspx?q%3d488/HD-SVHTTDL%26cq%3d-1%26pl%3d-1%26lv%3d-1)./.
 

 Các tin khác