Diễu hành Canaval xe tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X. 

    Sáng ngày 14/10/2015, tại Quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt đã diễn ra cuộc diễu hành Canaval xe tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức.  

    Đây là hoạt động trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X. Đoàn diễu hành gồm 12 xe tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh đã được các đơn vị trang trí rất sáng tạo, đẹp mắt.

    Với mục đích tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đoàn diễu hành  đã đi qua tất cả các tuyến phố chính của thành phố Đà Lạt và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và du khách./.

 Các tin khác