Chương trình giới thiệu phim Hàn Quốc tại thành phố Đà Lạt 

Nhằm mục đích giới thiệu văn hóa Hàn Quốc rộng rãi tới người dân của thành phố Đà Lạt, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị hai nước Việt - Hàn. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức giới thiệu “Tháng phim Hàn Quốc - Gặp gỡ những người bạn phương xa” tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chương trình chiếu phim Hàn Quốc tại Đà Lạt sẽ kéo dài trong hai ngày: 21 và 22/12/2013 tại Rạp 3 tháng 4 (Khu Hòa Bình - Thành phố Đà Lạt). Thông qua chương trình lần này, Ban tổ chức sẽ giới thiệu hai bộ phim: “Thuật xem tướng” và “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”. Thời gian các suất chiếu như sau:
- Phim “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”: 15h00 thứ 7 ngày 21/12/2013 và 19h00 chủ nhật ngày 22/12/2013.
- Phim “Thuật xem tướng”: 19h00 thứ 7 ngày 21/12/2013: và 15h00 chủ nhật ngày 22/12/2013.
Giấy mời xem phim được phát miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Việt Hàn – Đại học Đà Lạt.
 

 


Giấy mời xem phim được Trung tâm Văn hóa Việt Hàn phát hành miễn phí