Cụm thi đua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 

    Vào ngày 18/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, Cụm thi đua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - Cụm trưởng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông - Cụm phó đồng chủ trì. 

    Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức - Pháp chế - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên.


Toàn cảnh Hội nghị

    Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra được chủ động triển khai quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được đẩy mạnh. Hoạt động tuyên truyền, cổ động đã kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tạo không khi vui tươi, sôi nổi trong Nhân dân. Chất lượng và quy mô của phong trào thể dục thể thao quần chúng được nâng lên; các chỉ tiêu cơ bản về phát triển thể dục thể thao đều hoàn thành đúng kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng du lịch đạt khá cao, các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước được triển khai đạt một số kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thường xuyên, hiệu quả gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

    Phong trào thi đua tại các đơn vị trong Cụm thi đua Tây Nguyên được triển khai ngay từ đầu năm với nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tham gia; góp phần nâng cao nhận thức, tạo không khí thi đua hăng say lao động, học tập, công tác, thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành.


Đ/c Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - Cụm trưởng - phát biểu kết luận hội nghị

     5 đơn vị trong Cụm thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020 nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua Cụm 5 tỉnh Tây Nguyên; phát huy những thành tích đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2020, hướng đến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


5 đơn vị trong Cụm thi đua tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020

    Hội nghị đã bầu đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua Tây Nguyên năm 2020: Cụm trưởng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông; Cụm phó: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng trao cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2020 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông

    Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum; tặng Bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai./.

 Các tin khác