Đại hội Chi bộ Quản lý Văn hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 

    Sáng ngày 08/01/2020, Chi bộ Quản lý Văn hóa đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

    Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Quản lý Văn hóa đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo đảng viên phát huy vai trò tiền phong trong việc thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị cụ thể. Bên cạnh đó, chi bộ đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CBCC, chi bộ đã cử 2 đảng viên học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 2 đảng viên học lớp Đảng viên mới, 2 quần chúng học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…


Đ/c Nguyễn Anh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL phát biểu tại Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời yêu cầu tập thể chi bộ cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đưa vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

    Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-202, bầu Chi ủy chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.  


Chi bộ Quản lý Văn hóa chụp hình lưu niệm

 Các tin khác