Đại hội Đảng bộ Sở VH,TT&DL lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 

    Ngày 17 và 18/6/2015, tại Hội trường Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt) diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở VH,TT&DL lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội; tham dự có đại diện các Ban và Tổ công tác của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

    Đảng bộ Sở VH,TT&DL hiện có 89 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên dự bị, sinh hoạt ở 11 chi bộ; hầu hết đảng viên đều giữ các cương vị chủ chốt của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở; các tổ chức đoàn thể có Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM và Hội Cựu chiến binh. 
    Trong nhiệm kỳ 2010-2015, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra, góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Quan tâm lãnh đạo các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm của cá nhân. Triển khai thực hiện tốt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
    Đảng uỷ, lãnh đạo Sở đã tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND,UBND tỉnh xây dựng, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án, quy hoạch phát triển VH,TT&DL trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hoá ngày càng được nâng lên. Phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao ngày càng phát triển. Hoạt động du lịch ngày càng hiệu quả, thu hút khách du lịch và kêu gọi đầu tư góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được duy trì thường xuyên, hàng năm đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.
    Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Chương trình hành động số 89-CTr/TU ngày 22/10/2014 của Tỉnh uỷ. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và các đoàn thể vững mạnh.
    Các phát biểu tham luận tại Đại hội đều ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả của Đảng uỷ; chia sẻ thuận lợi, khó khăn từ các Chi bộ trực thuộc.
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ VH,TT&DL đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí cũng đã nêu tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí; bầu Ban thường vụ 3 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra 3 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm 6 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở giữ chức Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn  Anh Hùng, Phó Giám đốc giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Mai Viết Đảng, Chánh Thanh tra Sở giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra./. 

 Các tin khác