Tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng internet trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

    Thực hiện Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; từ ngày 02 đến 06 tháng 3 năm 2015, tại thành phố Đà Lạt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HĐT tổ chức chương trình tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet cho các khách sạn từ 1 - 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
    Tham dự lớp tập huấn có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Công an tỉnh (Phòng PA72, PC 64), Công an Tp. Đà Lạt, Công an các phường, xã và đại diện 130 khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Khóa tập huấn được chia ra làm 05 lớp.
    Thông qua lớp tập huấn, đại diện các khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được phổ biến các quy định mới về đăng ký lưu trú đối với khách du lịch; hướng dẫn thủ tục đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet cho các cơ sở lưu trú: hồ sơ, thủ tục, các bước thực hiện; hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet.


Đại biểu và đại diện các khách sạn tham dự lớp tập huấn

    Kết thúc khóa tập huấn, các khách sạn sẽ lập hồ sơ và gửi về cơ quan công an để được cấp quyền sử dụng, thực hiện việc khai báo đăng ký khách lưu trú thông qua trang thông tin điện tử http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn/. Các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet sẽ không phải nộp đăng ký khách du lịch lưu trú bằng bản giấy tại cơ quan công an cấp xã như quy định hiện nay.
    Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5 năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức khóa tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký khách lưu trú qua mạng Internet cho các cơ sở lưu trú du lịch còn lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, dự kiến đến hết quý II năm 2015, tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ chuyển sang hình thức đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet. Đây là một trong những giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch và công an tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông qua đó các cơ quan quản lý Nhà nước tại Lâm Đồng cũng dễ dàng hơn trong công tác thống kê, theo dõi khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng.

 Các tin khác