Lớp Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài bóng đá tỉnh Lâm Đồng năm 2017 
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả "Chiến lược phát triển Bóng đá tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" và chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018;


Sáng ngày 16/8/2017 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng, SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho Huấn luyện viên, trọng tài Bóng đá tỉnh Lâm Đồng năm 2017.
Tham dự lớp tập
huấn có tổng số 40 học viên là lực lượng huấn luyện viên, trọng tài từ các cấp cơ sở đến cấp tỉnh,Cộng tác viên của Trung tâm VHTT các huyện, thành phốvà  Hội Trọng tài Bóng đá tỉnh.

Qua 3 ngày tập huấn (từ ngày 16-18/8), các học viên đã được phổ biến Luật Bóng đá sửa đổi, bổ sung: 11 người, 7 người, Luật bóng đá  mini 5 người; Phương pháp trọng tài bóng đá; lập kế hoạch huấn luyện Bóng đá và các thức xây dựng giáo án huấn luyện bóng đá.Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 31 học viên đạt yêu cầu.