Lâm Đồng triển khai đưa võ cổ truyền vào các Trường phổ thông trên toàn tỉnh 

    Nhằm đẩy mạnh phong trào học sinh các trường phổ thông tập luyện môn Võ cổ truyền nâng cao sức khỏe, tầm vóc thể lực và giáo dục nhân cách, đạo đức, văn hóa truyền thống cho học sinh trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện tốt kế hoạch số 2106/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phối hợp số 42/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn triển khai dạy Võ cổ truyền trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019.
 


Đại Võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Lâm Đồng đánh giá về chất lượng chuyên môn của lớp tập huấn

    Lớp tập huấn được chia thành 2 cụm, cụm 1 tổ chức từ ngày 16 - 18/8/2019 tại thành phố Bảo Lộc, cụm 2 tổ chức từ ngày 19 - 21/8/2019 tại thành phố Đà Lạt, nội dung tập huấn gồm 03 bài Võ cổ truyền “Căn bản công pháp”, đối với cấp Tiểu học (Căn bản công pháp số 1 gồm 27 động tác); cấp Trung học cơ sở (Căn bản công pháp số 2 gồm 36 động tác) và cấp Trung học phổ thông (Căn bản công pháp số 3 gồm 45 động tác). 

    Tham gia lớp tập huấn có gần 500 học viên là giáo viên giáo dục thể chất của các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Kết thúc lớp tập huấn có 479 học viên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn, thông qua lớp tập huấn các học viên đã nắm được các động tác căn bản công pháp của từng cấp học, sau lớp tập huấn các học viên sẽ về triển khai đưa môn Võ cổ truyền vào đơn vị nơi học viên công tác.

    Một số hình ảnh lớp tập huấn: