Đại hội Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019 Sáng ngày 21/3/2014, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng, Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đến tham dự Đại hội có ông Đặng Tất Thắng – Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng; ông Huỳnh Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh, Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Võ thuật tỉnh. Ngoài ra còn có 45/50 đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội.Đại biểu tham gia thảo luận nội dung đại hội

Tại đại hội, ông Trần Phú Lộc – Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn đã công bố quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép thành lập Liên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng. Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 8 chương 26 điều và phương hướng hoạt động của Liên đoàn trong suốt nhiệm kỳ.Ông Vũ Văn Quang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 11 thành viên, trong đó ông Trần Phú Lộc giữ chức vụ Chủ tịch, 03 phó chủ tịch gồm các ông Huỳnh Văn Bảy, Cao Quang Quyền, Trần Công Quyền. Tồng thư ký là ông Bùi Văn Hùng. Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm tra với 3 thành viên do ông Nguyễn Nga làm trưởng ban.Ban chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt

Đại hội cũng đã quyết định chọn Trụ sở Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng tại số 122 Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Đà Lạt làm trụ sở của Liên đoàn./-