Kế hoạch Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 
    Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

    Tải file: tại đây

 Các tin khác