Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 70 năm 
Trong không khí của những ngày tháng 7 lịch sử, Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Lâm Đồng năm 2017 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố Đà Lạt, với sự tham gia của 12 đội Tuyên truyền lưu động, hơn 200 diễn viên là thành viên Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố. Đây là một hoạt động thiết thực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước.
Liên hoan cũng là dịp để các Đội Tuyên truyền lưu động trong toàn tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng chương trình tuyên truyền nghệ thuật chất lượng, kịp thời đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ở cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh; thực hiện tốt công tác cổ vũ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các thể loại, trong đó:

    - Giải nhất chương trình thuộc về Đội Tuyên truyền lưu động thành phố Đà Lạt; Đội Tuyên truyền lưu động huyện Đơn Dương đạt giải nhì; giải ba là Đội Tuyên truyền lưu động huyện Lạc Dương.

    - 04 Giải tuyên viên viên xuất sắc: Kim Phương - Đội Tuyên truyền lưu động thành phố Đà Lạt, Minh Tú - Đội Tuyên truyền lưu động huyện Đạ Tẻh, Minh Quyên - Đội Tuyên truyền lưu động huyện Đơn Dương và Nguyễn Thị Ngà - Đội Tuyên truyền lưu động huyện Lạc Dương.

    - Và 15 Giải tiết mục biểu diễn xuất sắc, 12 Giải tiết mục biểu diễn tốt.

Liên hoan đã để lại trong lòng người dự khán nhiều xúc cảm bồi hồi, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc./.