Lớp tập huấn “Kỹ năng kết nối hệ thống và vận hành âm thanh, ánh sáng” tỉnh Lâm Đồng năm 2019 

    Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng, vận hành kết nối hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các chương trình, sự kiện văn hóa - nghệ thuật cho cán bộ phụ trách kỹ thuật của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; Nhà Văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng đã phối hợp Công ty CP - DV - TM - SX Việt Thương (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng kết nối hệ thống và vận hành âm thanh, ánh sáng” tỉnh Lâm Đồng năm 2019”. 


Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại Rạp ¾, thành phố Đà Lạt, có 117 học viên tham gia.

       Lớp tập huấn lần này sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật tiếp cận hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại; hiểu rõ nguyên tắc kết nối tín hiệu, kỹ năng vận hành các thiết bị, qua đó nắm bắt những kỹ thuật và kinh nghiệm trong xử lý cũng như bảo trì hệ thống từ đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình văn hóa, nghệ thuật.


Đ/c Nguyễn Anh Hùng – Phó giám đốc Sở VHTTDL trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên

    Qua 03 ngày học tập, các giảng viên đã truyền đạt 06 chuyên đề, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên các thiết bị âm thanh, ánh sáng thông dụng và hiện đại ngay tại lớp học, các học viên đã tiếp nhận được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào công việc của mình trong thời gian tới./.