Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III - Bảo Lộc 2019 

    Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); hướng tới chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - 2019; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III - Bảo Lộc 2019.            
                               
    Với chủ đề “Bản Sắc Nam Tây Nguyên” Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III - Bảo Lộc 2019 sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 25 đến  26/4/2019 tại Thành phố Bảo Lộc với nhiều hoạt động nổi bật như: Diễu hành xe tuyên truyền (Từ 15 giờ 00 - 16 giờ 30 ngày 25/4/2019) trên các tuyến đường trung tâm thành phố Bảo Lộc; Lễ khai mạc và Đêm hội "Bản sắc Nam Tây Nguyên" (19 giờ 00 - 21 giờ 30, ngày 25/4/2019)  tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc;  Hội thi thể thao, trò chơi dân gian - Ẩm thực dân gian (8 giờ 00 - 11 giờ 00, ngày 26/4/2019) với các trò chơi dân gian như: Kéo co, đi cà kheo tiếp sức, đẩy gậy, giã gạo…. đặc biệt là Hội thi "Tiếng hát Sơn ca - Nam Tây Nguyên" sẽ diễn ra vào 14 giờ 30 - 16 giờ 00, ngày 26/4/2019 và Chương trình Tổng kết Bế mạc (17 giờ 00, ngày 26/4/2019) tại Nhà Đa năng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc;


Thi giã gạo - trò chơi dân gian được tổ chức trong Ngày hội

    Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III - Bảo Lộc 2019 không chỉ thiết thực góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn khẳng định giá trị không gian văn hóa Cồng chiêng trong đời sống đồng bào các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian, thể dục thể thao ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đáp ứng nhu cầu tham gia và hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.