Chuẩn bị tổ chức tốt Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

    Thực hiện Kế hoạch số 1684/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

    Nhằm tiếp tục xây dựng và hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thông qua các hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 207/SVHTTDL ngày 05 tháng 3 năm 2019 chỉ đạo Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

    - Thư viện tỉnh: Phối hợp với các Nhà xuất bản, Công ty Phát hành Sách trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6/2019 như: Trưng bày triển lãm sách theo chủ đề; thực hiện chương trình sách giảm giá - thiết bị dụng cụ học tập cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên và bạn đọc; cấp thẻ đọc sách thư viện miễn phí; tổ chức các hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách, tìm hiểu và đố vui về sách, xếp sách nghệ thuật; hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp theo từng đối tượng; giao lưu tác giả - tác phẩm…; Tăng cường tần suất hoạt động xe thư viện lưu động; luân chuyển sách đến các điểm Bưu điện Văn hóa xã, thư viện huyện, thư viện xã, thư viện trường học, tủ sách cơ sở,… đặc biệt, quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu đọc sách của mọi tầng lớp nhân dân.

    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố: Chỉ đạo Thư viện huyện, thành phố, Thư viện xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (Công ty Phát hành sách, Nhà xuất bản, nhà sách …) tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6/2019 với các hình thức như:  Hội chợ sách; trưng bày, giới thiệu sách; giao lưu, nói chuyện chuyên đề; các hội thi (giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật, đọc sách nhanh..); cấp thẻ thư viện miễn phí, ưu đãi giảm giá đặc biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách…; giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ có giá trị tại địa phương (nếu có); phát động phong trào quyên góp sách, trao tặng sách hỗ trợ điểm đọc sách các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn.


Xe thư viện lưu động đến các trường học trên địa bàn tỉnh
- một hoạt động thường niên của Thư viện tỉnh Lâm Đồng

    Để hoạt động Ngày Sách Việt Nam năm 2019 đạt hiệu quả cao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2019 và tập trung cao điểm vào tuần lễ diễn ra Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) năm 2019. 

    Với những hoạt động trên, hy vọng sẽ góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội./.