Nghệ thuật biểu diễn

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố Đà Lạt và du khách trong dịp hè 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trong tháng 6, tháng 7 năm 2019.
Liên hoan Diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên được Cục Văn hóa cơ sở phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Liên minh Châu Âu, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Liên hoan Phim Châu Âu 2018 tại 04 thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân và du khách trong dịp hè 2017, nhất là thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2017), kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), vào các ngày thứ sáu, thứ bảy trong tháng 6, tháng 7 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), hướng tới kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2017), tối ngày 19 tháng 5 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân và du khách trước Rạp ¾, khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt.

Nhằm đẩy mạnh phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, tạo động lực mạnh mẽ, huy động toàn xã hội tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới được hiệu quả ngày càng cao và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã điểm nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2016, Liên hoan được tổ chức từ ngày 27 – 28/10/2016 tại thành phố Đà Lạt và một số huyện lân cận (Đơn Dương, Lạc Dương).

Trong 2 ngày 02 - 03 tháng 6 năm 2016 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện.
Ngày 28/5/2016, tại thành phố Đà Lạt, Thư viện tỉnh phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Thành Đoàn thành phố Đà Lạt tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2016; với chủ đề “Hè vui với sách”.
Các tin khác
Trang sau >>