Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã điểm nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2016 

    Nhằm đẩy mạnh phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, tạo động lực mạnh mẽ, huy động toàn xã hội tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới được hiệu quả ngày càng cao và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã điểm nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2016, Liên hoan được tổ chức từ ngày 27 – 28/10/2016 tại thành phố Đà Lạt và một số huyện lân cận (Đơn Dương, Lạc Dương).


Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu khai mạc liên hoan nghệ thuật


Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi tài 

    Liên hoan lần này có 11 xã điểm nông thôn mới đại diện cho 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh với trên 100 diễn viên quần chúng tham gia. Với chủ đề “Điểm sáng nông thôn mới”, các đội văn nghệ quần chúng đã biểu diễn những vở kịch sân khấu có nội dung hay, những ý tưởng đẹp, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. 

    Sau 02 ngày làm việc, Liên hoan đã thành công tốt đẹp với 02 giải nhất thuộc về Đội văn nghệ quần chúng xã Xuân Trường – thành phố Đà Lạt và Đội văn nghệ quần chúng xã Ka Đô – huyện Đơn Dương./.