Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng” 

    Ngày 10/10/2014, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), đồng chí Nguyễn Thanh Đạm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Thị Nguyên – Giám đốc Sở VHTTDL. Tham gia hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh cùng các nhạc sỹ, học giả, lãnh đạo các Học viện Âm nhạc, Nhà hát, Đoàn Ca múa nhạc của một số tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hoá – Thể thao, Phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thành phố trong tỉnh…

 


Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VHTTDL đồng Chủ trì Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Đạm đã nhấn mạnh về vai trò, vị trí của nền âm nhạc truyền thống dân tộc; về văn học – nghệ thuật nói chung, về ca múa nhạc – nghệ thuật biểu diễn nói riêng từ xa xưa vốn đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người.

 


Toàn cảnh Hội thảo khoa học

    Với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng”, đã có nhiều tham luận khoa học của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo, với các nội dung: Âm nhạc dân tộc Việt Nam trong đời sống hiện đại (TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế); Nâng cao yếu tố bản sắc văn hoá dân tộc bản địa trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng (Nguyễn Thanh Hồng - Trưởng phòng VHNT, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ); Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ du lịch của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (Nguyễn Thuý Châu - Phó đoàn CMN Hải Đăng - Khánh Hoà); Một số kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức hoạt động biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh (NSND Minh Mẫn - Giám đốc Nhà hát CMN Biển Xanh - Bình Thuận); Vai trò, vị trí của nghệ thuật truyền thống dân tộc bản địa trong chương trình nghệ thuật biểu diễn (NSƯT Ysan Alio - Trưởng đoàn CMN dân tộc Đắk Lắk); Vai trò của truyền thông trong việc bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc bản địa (Nguyễn Thanh Nhân - Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng); Tuổi trẻ Lâm Đồng với âm nhạc truyền thống (Trần Thị Chúc Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng)...

 


TS. Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế trình bày tham luận

    Từ thực trạng hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng, hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của các nhà chuyên môn, các nhà quản lý về kinh nghiệm hoạt động của các đoàn nghệ thuật; định hướng, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong thời gian tới... tiếp thu những kinh nghiệm, những ý kiến quý báu từ hội thảo, trong thời gian tới ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cần tiếp tục nghiên cứu về thực trạng, giải pháp, về xây dựng lực lượng, đào tạo đội ngũ diễn viên, tạo cơ chế chính sách, lương bổng phù hợp, giải quyết đầu ra thích hợp cho các diễn viên chưa đến “tuổi hưu” nhưng đã hết “tuổi nghề”, xã hội hoá hoạt động âm nhạc, nhằm tạo nguồn thu để nâng cao đời sống của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, đồng thời nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc bản địa; kết hợp hài hoà giữa dân tộc và hiện đại, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần cho nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương và giao lưu văn hóa đối ngoại.


NSND Minh Mẫn, Giám đốc Nhà hát CMN Biển Xanh – Bình Thuận trình bày tham luận

     Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng lần lượt sẽ trích đăng các bài tham luận của hội thảo để đọc giả và các tổ chức, cá nhân có quan tâm tìm hiểu thêm.