Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa trong lĩnh vực Thư viện giai đoạn 2011-2015; Liên hoan tiếng hát ngành Thư viện lần thứ IV 

    Trong 2 ngày 02 - 03 tháng 6 năm 2016 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện. 

     Về dự Hội nghị, Hội thảo về phía Trung ương có: Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du Lịch; bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng vụ Thư viện – Bộ VHTT&DL; bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Phan Hữu Phong – Giám đốc Ban quản lý Dự án BMGF-VN; bà Nghiêm Thanh Nguyệt – Phó Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng – Bộ VHTT&DL; ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.


  Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu khai mạc tại hội nghị

    Về phía địa phương có ông: Phan Văn Đa – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Nguyên – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

    Hội nghị đã thu hút được hơn 400 đại biểu từ các cơ quan trung ương, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), các thư viện tỉnh, TP trong hệ thống thư viện công cộng.

    Chủ trì Hội nghị – Hội thảo: ông Huỳnh Vĩnh Ái Thứ trưởng  Bộ VHTTDL; Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng vụ Thư viện – Bộ VHTT&DL; bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc thư viện Quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nguyên – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng.


Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị

    Tại Hội nghị các đại biểu đã có những bài tham luận và ý kiến phát biểu về hoạt động của thư viện công cộng Việt Nam trong vòng 5 năm qua trên các bình diện khác nhau và việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015. Trong thời gian vừa qua, ngành thư viện đã thực sự cố gắng vươn lên thể hiện vai trò, vị thế của mình trong xã hội, qua đó đã tạo dựng được lòng tin, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của nhân dân. 

    Tại hội nghị này, một số vấn đề và những khó khăn  được đặt ra cần phải tìm các giải pháp cụ thể để tháo gỡ như:
        - Tiếp tục phải nâng cao nhận thức của xã hội, chính quyền địa phương và các ngành các cấp về vai trò chức năng và tác dụng của thư viện. 
        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện;
        - Phát triển và duy trì thư viện ở cơ sở;
        - Đảm bảo về mặt chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ thư viện; …

    Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã nêu ra các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về thư viện và nhiệm vụ cụ thể đối với toàn hệ thống thư viện công cộng.

    Vụ Thư viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ VHTTDL và Chính phủ về các đề án, giải pháp và chính sách thúc đẩy sự nghiệp thư viện nói chung và hệ thống TV công cộng nói riêng phát triển. 

    Các thư viện trong hệ thống công cộng cũng sẽ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, từng bước chuẩn hóa về mặt nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động, … Duy trì bền vững cơ sở hạ tầng thông tin được tiếp nhận từ dự án “Nâng cao sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng” do Quỹ Gate tài trợ.
       - Củng cố phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, mở rộng hoạt động thư viện chi nhánh, thư viện lưu động. Tạo điều kiện cho văn hóa đọc có thể phát triển rộng khắp.
       - Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt và nâng cao vị thế của ngành thư viện Việt Nam trên trường quốc tế.
        -  Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động sự tham gia của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước trong việc đầu tư và tạo điều kiện cho thư viện phát triển.
        - Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có kiến thức và khả năng quản lý thư viện hiện đại.
        - Chủ động thực hiện các nội dung và nhiệm vụ đặt ra trong các đề án được Chính phủ phê duyệt, chương trình phối hợp công tác của Bộ VHTTDL với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các Bộ, ngành khác.

    Tại Hội nghị và tổng kết hoạt động này, Hội nghị đã dành một buổi sáng để các cán bộ thư viện tỉnh và huyện, xã tổ chức thảo luận về các Thông tư hướng dẫn quy chế hoạt động thư viện công cộng ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã… Nằm trong chuỗi hoạt động Hội nghị – Hội thảo Bộ VHTT&DL còn tổ chức Liên hoan tiếng hát ngành thư viện lần thứ IV.  Liên hoan có sự góp mặt của 7 đội tuyển với hơn 150 diễn viên – nghệ sĩ không chuyên đang làm công tác thư viện tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và 63 thư viện tỉnh/thành phố thuộc 6 khu vực. Kết quả Liên hoan đã chọn được 3 giải xuất sắc, 3 gải nhất, 6 giải nhì và 9 giải ba dành cho các thể loại: Đơn ca, Song ca và tốp ca.


 Các đoàn về tham dự liên hoan tiếng hát ngành thư viện