Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách hè 2019 

    Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố Đà Lạt và du khách trong dịp hè 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trong tháng 6, tháng 7 năm 2019.


Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt

    Với chủ đề “Sắc hè cao nguyên” - Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Lâm Đồng sẽ thực hiện xuyên suốt trong các ngày 01, 02, 21, 22, 28, 29/6/2019; 12, 13, 26/7/2019;  chủ đề “Sắc hoa Đà Lạt” của Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Đà Lạt biểu diễn trong các ngày 07, 08, 14, 15/6/2019; 05, 06, 19, 20, 27/7/2019 tại địa chỉ quen thuộc: Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

    Nội dung chương trình gồm các loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, Acoustic, nhóm nhạc, nhạc trẻ… Mỗi chương trình sẽ mang đến một sắc màu âm nhạc riêng biệt, trẻ trung và hấp dẫn. 

    Hy vọng, chương trình biểu diễn nghệ thuật hè 2019 sẽ làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân và du khách khi đến với thành phố Đà Lạt - thành phố Festival Hoa Việt Nam./.