Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách hè 2017 
Với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân và du khách trong dịp hè 2017, nhất là thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2017), kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), vào các ngày thứ sáu, thứ bảy trong tháng 6, tháng 7 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt.


Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ được các đơn vị luân phiên tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Cụ thể như sau:

Trung tâm Văn hoá tỉnh: Biểu diễn nghệ thuật trong các ngày 02/6/2017; 10/6/2017; 23/6/2017; 01/7/2017; 14/7/2017 và ngày 22/7/2017.

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng: Biểu diễn nghệ thuật trong các ngày 09/6/2017; 17/6/2017; 24/6/2017; 07/7/2017; 15/7/2017 và ngày 28/7/2017.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố Đà Lạt: Biểu diễn nghệ thuật trong các ngày 03/6/2017; 16/6/2017; 30/6/2017; 08/7/2017; 21/7/2017 và ngày 29/7/2017. Nội dung chương trình bao gồm các loại hình nghệ thuật quen thuộc như ca hát, biểu diễn nhạc cụ, nhảy múa, hiphop… bên cạnh đó, còn có một số loại hình âm nhạc dân tộc truyền thống như biểu diễn cồng chiêng, đàn đá…. Mỗi chương trình sẽ có một chủ đề khác nhau và một sắc màu âm nhạc riêng biệt.

Hy vọng, chương trình biểu diễn nghệ thuật hè 2017 sẽ làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân và du khách khi đến với thành phố Đà Lạt – thành phố Festival Hoa Việt Nam./.