Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích 

    Từ ngày 16 - 21/4/2018, tại Hội trường Nhà Sáng tác Đà Lạt, Viện Bảo tồn di tích Việt Nam tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 30 học viên là cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn thuộc các tỉnh thành khu vực phía Nam.

    Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên của Viện Bảo tồn di tích phổ biến các nội dung: Các vấn đề cơ bản về di tích và di tích kiến trúc Việt Nam; Bảo tồn, tu bổ di tích ở Việt Nam; Kỹ thuật tu bổ di tích gỗ, gạch đá; Giới thiệu một số dự án tu bổ di tích tiêu biểu tại khu vực Tây Nguyên; Bảo tồn di sản kiến trúc Đà Lạt; Khảo sát, lập dự án, tổ chức thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ di tích; Khảo sát, thực hành tại một số di tích kiến trúc Pháp ở thành phố Đà Lạt.


Toàn cảnh lớp tập huấn


GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính giảng dạy chuyên đề tại lớp tập huấn

    Qua lớp tập huấn, các học viên tiếp nhận được nhiều kiến thức bổ ích và hữu dụng để phục vụ có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại địa phương./.