Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch tại Lạc Dương 
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo văn bản Hướng dẫn quản lý và tổ chức biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.Đ/c Đỗ Thị Bạch Như - Phụ trách Phòng QLVH, Sở VHTT&DL chủ trì hội nghị


Để phát huy vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở, Phòng Quản lý Văn hóa được sự ủy quyền của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Dương tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các Đội, Nhóm cồng chiêng trên địa bàn huyện Lạc Dương để hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn.

Nội dung cuộc họp nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Lạc Dương. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Dương và đồng chí Trần Xuân Đường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của hoạt động biểu diễn cồng chiêng nói chung, biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch nói riêng trên địa bàn, đồng thời nêu ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch để yêu cầu các Đội, Nhóm cồng chiêng cần phải khắc phục. Đại diện các nhóm cồng chiêng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực về điều kiện tổ chức biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch.

Kết thúc buổi làm việc, 11 Đội, Nhóm cồng chiêng đã thống nhất cao về các quy định, điều kiện tổ chức hoạt động biểu diễn cồng chiêng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua./.