Rộn ràng Ngày Hội văn hóa Thể thao các dân tộc lần thứ IX thành phố Bảo Lộc – 2018 

    Ngày Hội văn hóa Thể thao các dân tộc lần thứ IX thành phố Bảo Lộc – 2018 là dịp để người dân giao lưu về những bản sắc của dân tộc mình.

    Ngày 19/4/2018, tại xã Lộc Nga – thành phố Bảo Lộc, đã diễn ra Ngày Hội văn hóa Thể thao các dân tộc lần thứ IX thành phố Bảo Lộc – 2018, đây là dịp để người dân tại địa bàn các thôn Lộc Nga, phường B’Lao - Lộc Sơn, Lộc Châu giao lưu về những bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ – Thể thao diễn ra sôi nổi như Kéo co, chuyền bóng tiếp sức, văn nghệ dân gian… ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thành phố Bảo Lộc thu hút hơn 500 nghệ nhân,diễn viên quần chúng và thí sinh, thuộc đồng bào dân tộc Mạ được giao lưu, trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, từ đó quảng bá những nét độc đáo của đồng bào dân tộc bản địa.


    Là một hoạt động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần, Ngày Hội văn hóa Thể thao các dân tộc thành phố Bảo Lộc – 2018 được kỳ vọng  sẽ trở thành điểm nhấn về văn hóa và du lịch,góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và bảo tồn,phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc ở địa phương.