Phục dựng lễ Tơm bau (lễ cưới) của người đồng bào dân tộc thiểu số K’ho 

    Trong những năm qua, giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Hàng năm, ngoài nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh Lâm Đồng luôn bố trí nguồn lực, tích cực chỉ đạo ngành văn hóa tỉnh thực hiện tốt việc sưu tầm, bảo tồn, phục dựng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

    Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tiến hành phục dựng Lễ Tơm bau (lễ cưới) của người đồng bào dân tộc thiểu số K’ho tại thôn Đưng K’si- xã Đạ Chais- huyện Lạc Dương. Lễ Tơm bau được phục dựng theo hình thức sân khấu hóa đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Dương tham gia. 


Lễ cưới truyền thống của người K’ho

    Thông qua lễ phục dựng người dân và du khách được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sặc của cư dân bản địa như nghi lễ truyền thống, trình diễn cồng chiêng, múa soan, ẩm thực hay trưng bày các sản phẩm truyền thống….


Sinh hoạt văn hóa trong Lễ phục dựng

    Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu là bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ các phong tục quý báu và quảng bá vẻ đẹp truyền thống của người K’ho hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.