Lễ Bok Chu Bur của người Churu ở Lâm Đồng 

    Ngày 06/01/2018 (nhằm ngày 20/11/2017 âm lịch), tại Đền Pô Dăm, thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, đông đảo đồng bào dân tộc Chu ru đã tề tựu về đây để tham dự Lễ Bok Chu Bur.
 


Nghệ nhân Ya Thung thực hiện nghi thức cúng Thần tại Đền Pô Dăm

    Lễ Bok Chu Bur là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Churu, nhằm tạ ơn Thần Pô Dăm (người có công lớn khai khẩn đất đai, lập ra làng, dạy cho dân làng biết làm lúa nước, nuôi trâu…), đồng thời, cầu bình an, xin thần ban phước, sức khỏe dồi dào, làm ra được nhiều của cải, con cháu lớn khôn, ngoan ngoãn, xin thần ban mọi việc đều suôn sẻ và may mắn. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân người Chu ru trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống như nhạc cụ, dân ca, dân vũ… cho thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy lòng yêu mến văn hóa dân tộc mà ông cha để lại.