Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Phú Thuận 

    Ngày 26/4/2018, Ủy ban nhân dân thị trấn D’ran huyện Đơn Dương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Đình Phú Thuận.

    Dự buổi lễ có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn D’ran, lãnh đạo các phòng ban cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện.

    Đình Phú Thuận được các bậc tiền nhân xây dựng năm 1909. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đình là trung tâm tín ngưỡng, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân, giúp con người hướng thiện, cố kết cộng đồng. Hiện nay, Đình vẫn còn lưu giữ nhiều nét kiến trúc truyền thống, hiện vật có giá trị lịch sử lâu đời, đặc biệt là 2 sắc phong do vua Khải Định ban năm 1917.


Đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn D’ran nhận bằng xếp hạng
Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Phú Thuận


Toàn cảnh buổi lễ đón nhận bằng

    Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Mai Viết Đảng -Trưởng phòng Quản lý Di sản văn  hóa đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đơn Dương và thị trấn D’ran cần xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản dưới luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về bảo vệ và phát huy di tích lịch sử văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị của di tích bằng những hình thức phù hợp qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị di tích trong cộng đồng; bố trí nguồn kinh phí để tu bổ bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

    Việc công nhận và tôn vinh giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Đình Phú Thuận là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đơn Dương và thị trấn D’ran quyết tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức phát triển của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện./.