Lâm Đồng công nhận 3 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 

    Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 
    
Các di tích được xếp hạng lần này bao gồm: 
    1. Di tích Đình Phú Thuận, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương – theo Quyết định số 41/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

    2. Di tích Đình Lạc Bình, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương – theo Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

    3. Di tích Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường 6, thành phố Đà Lạt – theo Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


 


Đình Phú Thuận -  thị trấn D’ran - huyện Đơn Dương


Đình Lạc Bình - xã Lạc Xuân - huyện Đơn Dương


Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương - phường 6 - thành phố Đà Lạt

    Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 36 di tích đã được xếp hạng các cấp, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 18 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh với đầy đủ các loại hình: kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh./.