Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" và "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019 

    Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" cho 62 cá nhân và "Nghệ nhân ưu tú" cho 561 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt này, tỉnh Lâm Đồng vinh dự có 09 nghệ nhân được vinh danh và thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.


    Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được quy định tại điều 5, điều 6 của Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ.

    Việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" nêu trên là sự tôn vinh, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang lưu giữ, trao truyền và thực hành di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

    DANH SÁCH NGHỆ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN NGHỆ NHÂN ƯU TÚ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
    1. Ông K’ Chung - Thôn Pang Bah, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông (Nghệ thuật trình diễn dân gian);
    2. Ông K’Bon - Thôn Ka La To Krềnh, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh (Nghệ thuật trình diễn dân gian);
    3. Ông Ya Ngôn - Thôn Pró Ngó, xã Pró, Đơn Dương (Nghệ thuật trình diễn dân gian);
    4. Bà Touneh Ma Bio - Diom A, Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Nghệ thuật trình diễn dân gian); 
    5. Ông Ya Thung - Thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng (Nghệ thuật trình diễn dân gian
Tập quán xã hội và tín ngưỡng);
    6. Ông K’Bes - TDP Bồ Liêng,  Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Nghệ thuật trình diễn dân gian);
    7. Bà Ka Dêk (Ka Dês) - Thôn Krọt Dờng, xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh (Nghệ thuật trình diễn dân gian);
    8. Bà Bon Niêng K’Glòng - Thôn 1 xã Đưng K’nớ, Lạc Dương (Tri thức dân gian);
    9. Ông Điểu K’ Lộc - Đồng Nai Thượng, Cát Tiên, Lâm Đồng (Tập quán xã hội và tín ngưỡng).