Bế mạc lớp truyền dạy cồng chiêng tại huyện Lâm Hà 

    Trong các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Lâm Đồng, không gian văn hóa cồng chiêng là một loại hình đặc biệt có liên quan đến hàng loạt các loại hình di sản văn hoá khác như kiến trúc (nhà cửa), ẩm thực (món ăn thức uống), phong tục - tập quán (thói quen sinh hoạt, ứng xử xã hội…), tín ngưỡng (đời sống tâm linh, thần linh…),… Trước sức ép ngày càng lớn của cuộc sống hiện đại, không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Mạ, K’ho và Churu ở Lâm Đồng - với vai trò là một bộ phận hợp thành Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - đang đứng trước nguy cơ mai một lớn. 


Nghệ nhân K’Bes hướng dẫn nhóm nữ học viên tong buổi tập

    Ngày 5/01/2018, tại Trung tâm văn hóa huyện Lâm Hà đã tổ chức lễ bế mạc lớp truyền dạy cồng chiêng cho 24 em đồng bào dân tộc K’ho với độ tuổi trung bình khoảng 23 tuổi tại thôn Bồ Liêng – Thị trấn Đinh Văn. Sau hơn 20 ngày được các nghệ nhân K’Chung, K’Bes…truyền dạy nghệ thuật đánh chiêng, các học viên có thể đánh những bài chiêng truyền thống như: Wă Năc (Mừng khách), Pep tồr jùn (Đi săn nai), Cing tinh (Mừng chiến thắng). Hiện nay, trên địa bàn Lâm Hà đã bước đầu hình thành 04 nhóm cồng chiêng tại địa bàn các thôn: Dà Brac, Rơ Yồng Srê, Kồ ia, Suon Dà Huỳnh; 01 câu lạc bộ cồng chiêng của Tổ dân phố Bồ Liêng - Srê Nhắc và 01 nhóm đàn tính - hát then của người Tày - Thái ở Phi Tô. Với độ tuổi các học viên của lớp học này, cho thấy đây là tín hiệu rất vui khi lớp trẻ không còn thờ ơ với những nét văn hóa truyền thống của cha ông. Qua đó, để từng bước gìn giữ, phát huy và trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.