Bế mạc Lớp Truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đạ Tẻh 

    Ngày 4/7/2019, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào Châu Mạ và K’Ho.

    Sau thời gian 1 tháng, được học cách cầm chiêng, đánh chiêng, phân nhịp, nghe tiếng…, 24 học viên (13 nam và 11 nữ), ở độ tuổi từ 17-33 (đa số từ 17-22 tuổi) đã biết đánh và biểu diễn thành thạo 3 bài chiêng truyền thống, tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương là các bài “Chào bạn”, “Mừng lúa mới”, “Chặt chân con Bròi”.

    Lớp truyền dạy cồng chiêng góp phần xây dựng thêm 4 đội cồng chiêng cho huyện Đạ Tẻh, làm nền tảng để nhân rộng và gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc; nâng cao nhận thức cho các học viên về tầm quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… Đồng thời, những người được truyền dạy sẽ tiếp tục truyền dạy lại cho người chưa biết, làm lan tỏa một cách bền vững không gian văn hóa cồng chiên trên địa bàn huyện, góp phần bảo tồn và trao truyền vốn văn hóa độc đáo của dân tộc đến các thế hệ trẻ.

    Tại Lễ bế giảng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao cho UBND huyện Đạ Tẻh 1 bộ chiêng 6 (6 chiếc) và 15 bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mạ.


Các học viên biểu diễn bài chiêng vừa được truyền dạy


Đ/c Tống Giang Nam – Phó chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh
trao giấy chứng nhận chứng hoàn thành khóa học cho học viênBà Nguyễn Thị Bích Ngọc bàn giao bộ chiêng 6 và trang phục dân tộc cho huyện Đạ Tẻh