Âm nhạc

Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2013); ngày 21/11/2013, tại sân vận động xã Phước Lộc – huyện Đạ Huoai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai tổ chức liên hoan các nghệ nhân sử dụng chiêng và chỉnh chiêng huyện Đạ Huoai lần thứ I năm 2013. Liên hoan đã thu hút trên 200 nghệ nhân cuả các đoàn: xã Phước Lộc, xã Đạ Oai, xã Đoàn Kết, xã Đạ Ploa, thị trấn Đạ M’ri, xã Đạ M’ri, thị trấn Mađaguôi và xã Mađaguôi.
“Hạn chế và khắc phục sự trùng lặp, đơn điệu về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, loại hình du lịch theo hướng phát triển các giá trị đặc trưng nhằm giảm thiểu tính “thời vụ” và gia tăng “vòng đời” của sản phẩm du lịch, loại hình du lịch ở Lâm Đồng” là một trong những mục tiêu chung của đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa nhằm phát triển sản phẩm du lịch, loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn 2020” vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
Trang sau >>