Liên hoan văn hóa cồng chiêng các nghệ nhân sử dụng chiêng và chỉnh chiêng huyện Đạ Huoai năm 2013 

Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2013); ngày 21/11/2013, tại sân vận động xã Phước Lộc – huyện Đạ Huoai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai tổ chức liên hoan các nghệ nhân sử dụng chiêng và chỉnh chiêng huyện Đạ Huoai lần thứ I năm 2013. Liên hoan đã thu hút trên 200 nghệ nhân cuả các đoàn: xã Phước Lộc, xã Đạ Oai, xã Đoàn Kết, xã Đạ Ploa, thị trấn Đạ M’ri, xã Đạ M’ri, thị trấn Mađaguôi và xã Mađaguôi.


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Lãnh đạo huyện
đốt lửa khai mạc đêm hội cồng chiêng


Liên hoan đã diễn ra các hoạt động phong phú như: thi kéo co, đẩy gậy, giã gạo, trình diễn cồng chiêng… Già làng K’Zui – đại diện cho bà con dân tộc Mạ, Kơ Ho trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã thực hiện các nghi thức bản địa xin phép tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng các nghệ nhân sử dụng chiêng và chỉnh chiêng huyện Đạ Huoai năm 2013, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho lúa đầy kho, cho cá đầy suối, cây cối tốt tươi, dân làng no cái bụng, đoàn kết cùng nhau đưa đời đời sống ngày càng phát triển. Sau phần nghi thức các đội chiêng, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm bà con đồng bào các dân tộc Mạ, K’ho, các đội cồng chiêng đã giới thiệu những bài chiêng kết hợp với trình diễn những điệu múa dân vũ truyền thống thể hiện tình đoàn kết qua những sinh hoạt đời sống hàng ngày.


Đêm hội cồng chiêng

Liên hoan văn hóa cồng chiêng các nghệ nhân sử dụng và chỉnh chiêng huyện Đạ Huoai tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng đã thể hiện một cách tổng thể, khách quan, chính xác thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc; tạo điều kiện cho đồng bào hội tụ, giao lưu, gặp gỡ, học tập, thắt chặt tình đoàn kết. Liên hoan lần này cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện hiểu biết sâu sắc hơn những giá trị tốt đẹp của không gian văn hóa Tây Nguyên nói chung, văn hóa Châu Mạ, Kơ Ho bản địa nói riêng; đồng thời là cơ hội để các nghệ nhân ở các xã, thị trấn được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nâng cao ý thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên nói chung của Lâm Đồng nói riêng; góp phần bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC CỦA LIÊN HOAN:Đội cồng chiêng Thị trấn Đạ M'ri


Đội cồng chiêng Xã Đạ P'loa


Hội thi Giã gạoHội thi Giã gạo


Thi Đẩy gậy