Công bố kết luận thanh tra hành chính phòng chống tham nhũng đối với Bảo Tàng Lâm Đồng 

Ngày 19/12/2012, tại Bảo Tàng Lâm Đồng, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 372/QĐ-SVHTTDL ngày 17/10/2012 của Giám đốc Sở VH,TT&DL Lâm Đồng tiến hành công bố kết luận thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) đối với Bảo Tàng Lâm Đồng. Đến dự buổi làm việc công bố kết luận thanh tra có đồng chí Nguyễn Văn Hương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VHTTDL, đồng chí Nguyễn Thị Nguyên, Phó giám đốc Sở; đơn vị được thanh tra gồm giám đốc và phó giám đốc Bảo Tàng, trưởng, phó phòng, bí thư chi đoàn Đoàn TNCSHCM và kế toán của Bảo Tàng Lâm Đồng.
Được sự uỷ quyền của Giám đốc Sở, đại diện Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra hành chính và  PCTN đối với Bảo Tàng Lâm Đồng số 986/KL-TTr ngày 19/12/2012 của Giám đốc Sở; báo cáo của Đoàn thanh tra số 210/BC-TTr ngày 27/11/2012. Theo đó, năm 2011 và 9 tháng năm 2012, Bảo Tàng Lâm Đồng đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đơn vị đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, năm sau cao hơn năm trước như số cuộc trưng bày, sưu tầm tư liệu, hình ảnh và hiện vật, tổ chức lễ hội văn hoá, chuyên đề nghiên cứu khoa học, chụp ảnh hiện vật, vào sổ kiểm kê bước đầu… đặc biệt là lượt khách đến tham quan, doanh thu vé tham quan, đạt gần 300% so với kế hoạch. Năm 2012, Bảo Tàng Lâm Đồng đã đón 21.000 lượt khách đến tham quan, đứng đầu các bảo tàng địa phương trong cả nước về chỉ tiêu này. Tuy vậy, đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án, kế hoạch kinh phí hàng năm chưa cụ thể giữa kinh phí tự chủ và không tự chủ, công tác tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan, cải thiện và nâng cao đời sống CBVC và người lao động…


Cung Nam Phương Hoàng Hậu, một trong những điểm hấp dẫn du khách đến với Bảo Tàng Lâm Đồng

Phát biểu kết luận buổi làm việc công bố kết luận thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Hương chỉ đạo: Các vấn đề trong Kết luận thanh tra làm căn cứ để lãnh đạo Bảo Tàng Lâm Đồng tổ chức các hội nghị chuyên đề của đơn vị nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót. Thời gian tới, Bảo tàng Lâm Đồng phải khẩn trương xây dựng và thực hiện Đề án sưu tầm, các hình ảnh, hiện vật về thành tựu kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh giai đoạn từ sau 1975 đến nay để trưng bày, giới thiệu, phục vụ khách tham quan, phấn đấu Bảo Tàng Lâm Đồng là một điểm đến không thể thiếu đối với  du khách khi đến Đà Lạt – Lâm Đồng.