Đào tạo nguồn nhân lực 

Ngày 19.11.2009, tại TP.HCM, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo tập huấn "Đề án xây dựng chiến lược phát triển nhân lực VHTTDL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" cho cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở VHTTDL 20 tỉnh, thành phía Nam.

Đây là Đề án do Bộ VHTTDL chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có sự phối hợp của nhiều Bộ, ngành và các địa phương. Quy mô của Đề án thực hiện trên phạm vi cả nước, bao gồm toàn bộ nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của Việt Nam với những nội dung về phát triển trí lực và thể lực (bao gồm trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng khiếu, kỹ năng làm việc, quản lý, hoạt động sự nghiệp, kinh doanh...), trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá  trong phát triển nguồn nhân lực VHTTDL và phát triển kinh tế văn hóa - xã hội của đất nước. Thời gian thực hiện đề án từ tháng 5.2009 – 12.2010, kinh phí thực hiện đề án dự kiến từ 1,5 – 2 tỷ đồng.

PGS.TS Nguyễn Chí Bền – Viện trưởng Viện VHNT Bộ VHTTDL thành viên của Ban soạn thảo đề án cho biết: Đề án này là rất cần thiết cho việc phát triển nguồn nhân lực VHTTDL trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam – vốn rất thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao.