Lâm Đồng tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 

    Triển khai quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm nâng cao nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra cấp thẻ theo quy định cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; từ ngày 07-09/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức khóa bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn tại điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. 

    Tham dự khóa bồi dưỡng có 58 học viên hiện đang làm công tác hướng dẫn, thuyết minh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

    Tham dự khóa bồi dưỡng, các học viên đã được cập nhật các quy định mới của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về hoạt động du lịch; được trang bị những kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm như tâm lý của khách du lịch; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong du lịch; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch; xây dựng bài thuyết minh và hướng dẫn du khách tham quan tại khu, điểm du lịch. 

    Thông qua các bài thực hành giới thiệu về khu, điểm du lịch, học viên đã được rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp trong công tác; cũng như được giảng viên chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế và phương pháp khắc phục nhược điểm của hướng dẫn viên trong quá trình thuyết minh, hướng dẫn thông qua các bài tập giải quyết tình huống. 


Hình ảnh: Bảng vẽ minh họa của học viên về bài thực hành hướng dẫn tại KDL Đồi chè Cầu Đất

   Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm để làm cơ sở cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo đúng quy định của Luật Du lịch năm 2017  và  Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Kết quả có 51/58 học viên (chiếm tỷ lệ 88%) đạt yêu cầu kiểm tra và đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định.


Hình ảnh: Học viên đang thực hiện bài thuyết minh về VQG Bidoup Núi Bà


    Khóa bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đảm bảo đạt chuẩn, có tính chuyên nghiệp cao trong tiếp đón, hướng dẫn du khách nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh của các khu, điểm du lịch nói riêng và nâng cao thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng nói chung./-

 Các tin khác